Friday, September 11, 2009

fakta-fakta Geografi

negari-negeri di Malaysia yang mempunyai satelit ialah ;

  1. Melaka
  2. Kuantan, Pahang.
  3. Semantan, Kuala Lumpur.
  4. Labuan, Sabah.
Antara soalan-soalan Geografi yang selalu saya salah ialah :

Apakah kesan Dasar Kependudukan Negara?
Pasaran dapat diperluaskan

Apakah punca kegiatan yang dijalankan di Tonle Sap, Kampuchea?
Perikanan

Apakah industri yang dapat dikaitkan dengan kawasan berikut?

  • Erb West
  • Tukau
  • Duyong
Petrokimia

Apakah kesan yang menyumbang kepada fenomena kesan rumah hijau?
Pelepasan asap kilang

Pernyataan yang manakah benar tentang pembalakan di kawasan Siberia?
Dikenal sebagai hutan taiga

Mengapakah taburan hujan di Malaysia tidak sekata?
Pengaruh angin tempatan

Mengapakah Pulau Redang dan Pulau Sipadan menjadi tarikan utama pelancong?
Terumbu karang yang indah

Negara manakah dilanda oleh siklon tropika?
Vietnam

Apakah spesis pokok yang ditanam dalam ladang hutan di Malaysia?
Akasia

apakah ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan Larut Matang?
Berakar jangkang
akan disambung lagi.
TERIMA KASIH

No comments:

Post a Comment